duminică, 29 aprilie 2012

Pentru a sluji Biserica şi lumea preoţii trebuie să fie sfinţi

Cardinalul Mauro Piacenza

Congregaţia pentru Cler îi încurajează pe preoţi să îşi amintească de datoria lor de a fi sfinţi, într-o scrisoare pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfinţirea Preoţilor, care va fi în acest an în 15 iunie. Scrisoarea, semnată de prefectul şi de secretarul Congregaţiei, include material pentru lectură şi o rugăciune. “Expresia găsită în Scriptură ‘Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră’ (1Tesaloniceni 4,3), deşi adresată tuturor creştinilor, se referă la noi preoţii în particular, deoarece noi am acceptat invitaţia la ‘a ne sfinţi pe noi înşine’ şi a deveni ‘miniştri ai sfinţeniei’ pentru fraţii noştri”, se explică în scrisoare. “În cazul nostru, această ‘voie a lui Dumnezeu’ este, să spunem aşa, dublată şi multiplicată la infinit, şi trebuie să o urmăm în tot ceea ce facem”.

“Acesta este destinul nostru minunat: nu ne putem sfinţi fără a lucra la sfinţirea fraţilor noştri, şi nu putem lucra la sfinţirea fraţilor noştri dacă nu am lucrat mai întâi şi dacă nu continuăm să lucrăm la propria noastră sfinţire”. Scrisoarea vorbeşte şi despre scandalul abuzurilor sexuale, înainte de a se îndrepta spre celebrarea Anului Credinţei care va începe în octombrie 2012. “Astăzi în special preoţii, în cultul şi în slujirea lor zilnică, trebuie să raporteze totul la comuniunea trinitară: doar pornind de la ea şi scufundându-se în ea, credincioşii pot cu adevărat să descopere chipul Fiului lui Dumnezeu… şi să ajungă cu adevărat la inima fiecărui om şi a patriei în care sunt chemaţi”. “Doar în acest mod putem noi, preoţii, să redăm omului contemporan demnitatea, simţul relaţiilor umane şi al vieţii sociale, şi scopul întregii creaţii”.

Oficialii Vaticanul au susţinut faptul că noua evanghelizare poate fi posibilă doar dacă “creştinii sunt capabili să surprindă şi să mişte lumea din nou proclamând Natura Dumnezeului nostru care este Iubire, în cele trei Persoane Divine care o exprimă şi care ne implică în propria lor viaţă”. “Lumea de astăzi, cu sfâşierile ei tot mai dureroase şi mai îngrijorătoare, are nevoie de Dumnezeu – Preasfânta Treime – şi Biserica are datoria de a-l vesti”, se încheie scrisoarea. “Pentru a îndeplini această datorie, Biserica trebuie să rămână indisolubil unită cu Cristos şi să nu se despartă niciodată de El; are nevoie de sfinţii care locuiesc ‘în inima lui Isus’ şi sunt martori fericiţi ai iubirii trinitare a lui Dumnezeu. Pentru a sluji Biserica şi lumea, preoţii trebuie să fie sfinţi!”

Sursa: http://www.catholica.ro/2012/04/28/pentru-a-sluji-biserica-si-lumea-preotii-trebuie-sa-fie-sfinti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu