miercuri, 18 iulie 2012

Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

1 Ioan 3.8


Biblia ni-l prezintă pe diavolul ca pe o fiinţă existentă în mod real, care se împotriveşte mereu la tot ceea ce face Dumnezeu. Traducerea numelui diavolului este: trădător, defăimător, hulitor, acuzator, dezbinător.

Cel care a păcătuit de la început este diavolul. El este stăpânitorul acestei lumi şi dumnezeul acestui veac. El este puternic, dar nu atotputernic. Din fire, adică din naştere, fiecare om se află în domeniul de stăpânire al diavolului. Oamenii care L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor sunt scoşi de sub puterea întunericului şi sunt strămutaţi în împărăţia Fiului dragostei Tatălui. Ei au părăsit domeniul de stăpânire al diavolului – caracterizat prin forţă şi întuneric –, iar acum se află în domeniul de domnie al lui Hristos – caracterizat prin dragoste şi lumină: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui“.

Dumnezeu, în dragostea Sa, te cheamă, drag cititor, din întunericul necunoştinţei la lumina Sa minunată, din domeniul de stăpânire al diavolului în împărăţia păcii şi a vieţii veşnice! Acceptă această chemare la viaţă! Dumnezeu vrea să-ţi dăruiască un viitor sigur.

Sursa: http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna/2012-03-30?mini=meditatii-zilnice%2Fsamanta-buna%2F2012-03

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu