vineri, 6 iulie 2012

Cuvântul sculptează!

6 IULIE

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui DUMNEZEU se mişca pe deasupra apelor.

Geneza 1.2

Textul de astăzi în limba ebraică începe cu: „Şi...." fapt care a făcut pe unii cercetători ai Sfintei Scripturi să-l socotească ca o legătură unică cu versetul 1. Dar nu este aşa. Ce important este să citim Cuvântul lui Dumnezeu cu atenţie! Multe lămuriri false au temelia în citirea superficială a Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut pământul într-o stare brută care apoi să-l finiseze, să evolueze, ci toate s-au petrecut aşa cum a ordonat Dumnezeu.

Din ce cauză era pământul pustiu şi gol? Scriptura nu ne spune aici direct, dar citim în Isaia 45.18: „...l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit." Dumnezeu nu întocmeşte nimic pustiu şi gol. Aceasta nu ar fi o lucrare onorabilă pentru El. Starea de dezordine este urmarea căderii Satanei. Satana, care a fost creat „era un heruvim ocrotitor" până în momentul când s-a împotrivit lui Dumnezeu. Satana este stăpânitorul întunericului şi aşa a ajuns omul fără Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să-i lumineze pe oameni. Credinciosul răscumpărat ştie că pustiul şi golul sunt lucrarea Satanei şi de aceea se străduieşte să fie o solie de a scoate pe oameni de sub această dominaţie şi a le arăta salvarea în Isus, care pe crucea Golgotei a învins pe acest duşman.

Păziţi-vă inima cu toată sârguinţa! Păziţi-vă de orice influenţă religioasă falsă! Ţineţi seama că trăiţi într-o lume a cărei atmosferă este ucigătoare pentru viaţa duhovnicească. Cu o pătrundere necruţătoare, vrăjmaşul caută să întindă în jurul nostru mrejele din toate părţile şi numai o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu ne poate păzi! Înviaţi împreună cu Domnul Cristos, gândiţi-vă la lucrurile de sus nu la cele de pe pământ, pentru că cetăţenia voastră este în ceruri de unde aşteptaţi pe Domnul care va schimba trupul stării voastre smerite!


Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu