vineri, 27 iulie 2012

Cuvântul sculptează!

27 IULIE

Pentru poarta curţii cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coţi, albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit, lucrat la gherghef, cu patru stâlpi şi patru picioare ale lor.

Exodul 27.16

În toată Sfânta Scriptură este înfăţişat un Nume Scump: ISUS CRISTOS, Fiul lui Dumnezeu. În versetul de mai sus Îl găsim pe Cristos având o semnificaţie simbolică. Numai credinţa călăuzită de Duhul Sfânt poate să-L vadă în aceste exemple. Dumnezeu l-a îndemnat pe conducătorul poporului Israel, pe Moise, să-I facă un loc unde să locuiască în mijlocul poporului. Moise trebuia să facă totul întocmai după modelul care i-a fost arătat pe munte, în textul nostru este vorba de poarta curţii cortului. Poarta constă dintr-o perdea alcătuită din patru materiale. Fiecare stofă şi fiecare culoare ni-l arată pe Domnul Isus Cristos.

Albastru ne arată culoarea cerului. Isus este Fiul lui Dumnezeu, Aşa îl descrie Evanghelia lui Ioan.

Purpuriu, era culoarea mantiei care o purtau regii. Aşa îl descrie evanghelistul Matei, ca regele lui Israel.

Cărămiziu: culoarea roşie intens aminteşte de Omul suferinţei care şi-a vărsat sângele Lui pe Golgota. Aşa îl descrie evanghelistul Luca.

In răsucit ne aminteşte de cingătoarea cu care se încingeau sclavii când serveau pe stăpânul lor. Isus este adevăratul Slujitor, aşa cum Îl descrie evanghelistul Marcu. Sunt patru evanghelişti, la fel cum sunt patru stâlpi care stau pe patru picioare.

Ce minunat este Cuvântul lui Dumnezeu! Omul poate şti toate acestea şi să meargă în pierzarea veşnică. Atât timp cât un om nu a intrat pe poartă este afară. Domnul Isus este poarta. El a suferit pe cruce pentru tine din cauza păcatelor tale. Recunoaşte înaintea lui Dumnezeu toată vina ta, crede în El care şi-a vărsat sângele pentru iertarea ta şi vei fi mântuit.


Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu