duminică, 19 august 2012

Nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.
Matei 11.27

„Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată… Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac“ (Ioan 6.35, 51). La El suntem săturaţi.

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“ (Ioan 8.12). La El este lumină şi adevăr.

„Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune“ (Ioan 10.9). Prin El intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.

„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine“ (Ioan 10.11, 14). Cei care sunt ai Săi Îi aparţin pe deplin, iar aceasta le dă siguranţă.

„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“ (Ioan 11.25). Ca şi Biruitor asupra morţii, El dă viaţă: viaţa veşnică.

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14.6). El este singura intrare spre Dumnezeu, Tatăl.

„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă“ (Ioan 15.5). Numai o relaţie strânsă cu Isus face ca viaţa să fie bogată.

Sursa: http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna/2012-03-18?mini=meditatii-zilnice%2Fsamanta-buna%2F2012-03

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu