marți, 9 octombrie 2012

Cuvântul sculptează


9 Octombrie – Pachetul de biscuiţi


Când ajunse în seara respectivă la gară, a fost informată ca trenul, cu care va călători, sosea cu aproape o oră de întârziere. Eleganta doamnă, puţin cam supărată, cumpără o revistă, un pachet de biscuiţi şi o sticlă cu apă, pentru a petrece timpul. Căută o bancă pe peronul central şi se aşeză dispusă să aştepte. În timp ce răsfoia revista, un tânăr se aşeză lângă dansa şi începu să citească un ziar.
La un moment dat, tânărul, fără să scoată nici un cuvânt, apucă pachetul de biscuiţi, îl desfăcu şi începu să mănânce, unul câte unul. Doamna, supărată, nu vru să fie grosolană, dar nici să treacă peste acea nesimţire fără a face sau spune nimic. Luă din pachet un alt biscuite şi, privind ostentativ la tânăr, începu şi ea să mănânce. Ca răspuns, tânărul, surâzând, luă alt biscuite şi continuă să mănânce.
Scena continuă: biscuite unul, biscuite celălalt, printre priviri şi zâmbete.
-Cum poate fi atât de nesimţit? – se gândea ea, privind când la tânăr când la pachetul de biscuiţi, în care se mai afla doar un biscuite.
Calm, tânărul întinse mâna, luă ultimul biscuite şi cu multă grijă îl împărţi exact în două. Cu delicateţe oferi jumătatea de biscuite tovarăşei sale de bancă.
-Mulţumesc – spuse femeia, în timp ce apucă cu furie acea jumătate.
-Pentru nimic – răspunse tânărul, în timp ce mâncă cealaltă jumătate.
În acel moment sosi trenul. Doamna se ridică furioasă şi urcă în tren. Când trenul se puse în mişcare, de la fereastră îl văzu pe acel tânăr în acelaşi loc şi se gândi:
-Ce insolent, ce prost educat, unde o să ajungem, ce viitor ne aşteaptă...!
Fără a înceta să-l privească cu resentiment pe tânăr, îşi simţi gura uscată de necaz şi de biscuiţii mâncaţi. Deschise sacoşa pentru ca să scoată sticla cu apă şi, spre surprinderea ei, dădu peste pachetul său de biscuiţi intact.
Nu mâncase tânărul din biscuiţii săi. Ea mâncase din biscuiţii tânărului.

Prejudecăţile întunecă inteligenţa şi nu ne permit să vedem adevărul.
Pentru a cunoaşte adevărul trebuie sa-l iubeşti mai mult decât pe tine însuţi.

Sursa: A vorbi cu Isus de pe www.pastoratie.ro