vineri, 27 septembrie 2013

Rugăciune pentru sfinţirea nopţii
Doamne, Făcător al pământului şi al cerului, auroră nestinsă, zi fără apus.
Dăruieşte obositelor trupuri bucuria odihnei şi în somn îndepărtează rănile sufletului.
Dacă întunericul coboară asupra cetăţii oamenilor, credinţa să nu se stingă în inima credincioşilor.
Vocile noastre să te proclame.
O, Dumnezeu întreit şi unic, ţie să-ti cânte inima noastră, pe tine să te adore sufletul nostru. Amin.

O, Părinte, la sfârşitul acestei zile, vrem să-ţi mulţumim pentru toate binefacerile dăruite, pentru toate semnele Providenţei Tale, pentru prezenţa Ta lângă noi şi în noi.

La începutul acestei nopţi, implorăm lumina Ta preasfântă asupra vieţii noastre înainte de odihna nocturnă.
Revarsă Spiritul tău Sfânt asupra oraşului nostru, pentru ca planurile răului să fie împiedicate în noaptea aceasta, pentru ca tenebrele exterioare să nu favorizeze tenebrele interioare, pentru ca spiritele nopţii să fie legate şi împiedicate în împlinirea planurilor lor perverse, pentru ca puterea harului Tău să acţioneze cu eficacitate în inimile celor ispitiţi să împlinească răul.

Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de moarte.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de viaţă.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul minciunii.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul adevărului.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul necredinţei.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de credinţă.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul impietăţii.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de pietate.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul orgoliului.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul umilinţei.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de ură.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de dragoste.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de necurăţie.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul curăţiei.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de nedreptate.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de dreptate.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de dezbinare.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul unităţii.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul egoismului.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul carităţii.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de frică.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de încredere.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de disperare.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul speranţei.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de indiferenţă.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de compasiune şi de solidaritate.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de avariţie.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de generozitate.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de adulter şi prostituţie.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de fidelitate şi castitate.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de nerăbdare.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul stăpânirii de sine.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de violenţă.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de blândeţe.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de ceartă.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de pace.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de mânie.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de răbdare.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de ipocrizie.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de sinceritate.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de necinste.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de cinste.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de vorbărie.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de tăcere.
Prin crucea lui Hristos alungă spiritul de judecată.
Prin mijlocirea Mariei, a îngerilor şi a sfinţilor, revarsă spiritul de respect şi înţelegere.

Trimite, o, Părinte, Sfinţii Tăi Îngeri să ne apere de rău în somn, în veghe, în odihnă, în oboseală.

Îngeri ai lui Dumnezeu, vegheaţi asupra părintelui nostru Papa ……, asupra episcopului…., asupra clerului, asupra călugărilor, asupra familiilor, asupra bolnavilor, asupra bătrânilor, asupra copiilor, asupra celor ce o să moară în această noapte, asupra celor care lucrează noaptea, asupra celor închişi, pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu pe care o implorăm în comuniune cu toată Biserica, să ţină departe răul de localitatea noastră şi de lumea întreagă.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin.