sâmbătă, 11 ianuarie 2014

Sunt atitudini pe care nu le-am accepta niciodată...

„Viaţa umană este sacră pentru că, încă de la originea sa, ea comportă acţiunea creatoare a lui Dumnezeu şi rămâne pentru totdeauna într-o relaţie deosebită cu Creatorul, unica sa finalitate. Numai Dumnezeu este stăpânul vieţii de la începutul şi până la sfârşitul ei: în nici o împrejurare, nimeni nu-şi poate revendica dreptul să nimicească direct o fiinţă umană nevinovată”. (CBC, art. 2258)

Sunt atitudini pe care nu le-am accepta niciodată..., dar în mod paradoxal...