miercuri, 9 iulie 2014

Rugăciune pentru găsirea lucrurilor pierdute sau furate Mărite Sfinte Antoane, care ai fost înzestrat de Dumnezeu cu darul de a face să fie găsite sau înapoiate lucruri pierdute sau furate, la tine alerg în clipa aceasta ca să mă ajuţi în năcazul meu. Tu ai ajutat pe atâţia oameni necăjiţi şi nădăjduiesc că nu vei trece cu vederea nici necazul meu. Cu adâncă evlavie îţi cer ajutorul ca să găsesc ceea ce am pierdut (aici aminteşte obiectul pe care l-ai pierdut sau ţi s-a furat). Mijloceşte-mi acest dar, ca şi eu, cu toţi cei ce s-au învrednicit de spirijinul tău, să înalţ laudă şi mulţumită lui Dumnezeu, pentru ajutorul primit prin mijlocirea ta. Amin. Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă… Sfinte Antoane, ajută-mă!