vineri, 15 august 2014

FOTO: tradiţionalul pelerinaj la Sanctuarul Arhiepiscopal Major de la Cărbunari


Vineri 15 august, în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Sanctuarul Arhiepiscopal Major al Bisericii Române Unite cu Roma închinat Fecioarei Săracilor din Cărbunari (Blaj) a avut loc tradiţionalul pelerinaj de vară. Credincioşi din Blaj, București, Brașov, Mediaș şi din alte părți ale țării, au venit să o cinstească pe Preacurata la capela devenită loc de pelerinaj din anul 1936.
Programul pelerinajului a început joi 14 august, ora 18.00, cu Vecernia Sărbătorii, urmată de Prohodul Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului și Novena, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj. 

În ziua praznicului, la orele 8 dimineața pelerinii au pornit din fața Catedralei spre Cărbunari, în cântări mariane, recitând Rozariul, pentru a participa la Sfânta Liturghie, celebrată de la orele 10.

Sfânta Liturghie a fost 
prezidată de Preasfinția Sa Claudiu, având alături preoți din diferite parohii ale Arhieparhiei și nu numai. După proclamarea Evangheliei, Preasfinția Sa Claudiu s-a adresat celor de faţă dând citire cuvântului Preafericitului Cardinal Lucian, care din motive obiective nu a putut fi prezent.

Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Săptămâna trecută am trăit bucuria celebrării Sărbătorii Schimbării la Față a Domnului nostru Isus Cristos. Ne-am putut pune în mod simbolic în locul ucenicilor care văd extraordinara lumină a Gloriei Cerești și au privilegiul deosebit de a auzi glasul Tatălui, un glas după care au tânjit toți proorocii Vechiului Testament. Cât de dulce, de plin de iubire, de consolator poate fi acest glas! Și ce n-am da și noi să ne învrednicim să-L auzim... Iar dacă ochii noștri ar putea contempla doar pentru o clipă lumina cerească a prezenței lui Dumnezeu, cum s-ar înflăcăra de iubire inima noastră! Am fi pe urmele lui Petru, gata să eternizăm acel moment și să rămânem pentru totdeauna în această viziune beatifică!: „Doamne să facem trei corturi”.

Există însă legitima posibilitate de a ne întreba: „Ce legătură are asta cu noi?  Oare facem și noi parte din acest mister sau îl putem doar contempla din exterior?” Sărbătoarea de astăzi, iubiți credincioși, răspunde la această întrebare profundă a fiecăruia. Fiindcă Maica Sfântă, chiar dacă este Născătoare de Dumnezeu și Mamă a Fiului Unul-Născut a Celui Preaînalt, este și rămâne o creatură, la fel ca noi, care ne inspiră și ne dă speranța că și noi putem să ajungem, împreună cu ea, să contemplăm mărirea lui Dumnezeu. În ea și prin ea, Tatăl ne vorbește nouă.

Maica Sfântă este astăzi „ridicată cu trupul și cu sufletul la cer” în tradiția latină, același mister fiind exprimat în tradiția orientală prin expresia „adormirea Maicii Domnului”. Expresiile sunt echivalente, și una și alta exprimând același mister, adică faptul că Maica Sfântă, fiind scutită de păcatul strămoșesc printr-un privilegiu extraordinar, este scutită și de efectul acestuia, adică moartea. Prin urmare Maria, într-o clipire de ochi, trece de la viața aceasta la viața veșnică, contemplând chipul minunat al Tatălui ceresc și ascultând glasul Său iubitor.

Iată marele semn de speranță pentru noi. Iată unde putem ajunge și noi. Maica Sfântă ne dezvăluie calea înspre Fiul Său, la fel ca la nunta din Cana: „Faceți tot ceea ce El vă va spune”. Glasul Tatălui, auzit de ucenici pe muntele Tabor are același sens: „Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe acesta să-L ascultați!”. Celebrând sărbătoarea de astăzi cunoaștem așadar destinația noastră și știm și calea: ascultarea față de cuvântul Mântuitorului.

E adevărat că nu e întotdeauna simplu în lumea în care trăim, să ținem calea dreaptă. Sunt atâtea capcane, atâtea ispite, atâtea motive de descurajare, ce ne fac să devenim săraci în credință, săraci în Dumnezeu. Tocmai de aceea, Maica Sfântă este alături de noi tot timpul pentru a ne încuraja, pentru a ne ajuta să ne ridicăm, să ne repunem pe cale. Și dacă ne simțim cu adevărat săraci, Maica Sfântă se face Maică a Săracilor, ca și aici, la Cărbunari. Fiindcă adevăratul sărac este cel care este sărac de Dumnezeu. Și care dintre noi oare, nu are nevoie să se îmbogățească încontinuu în acest sens?

Acest Sanctuar a avut șansa să fie primul din lume, ridicat după cel din Banneux. Cei care l-au dorit aici, ierarhi, călugări, credincioși, au perceput bine nevoia profundă a prezenței Maicii Sfinte lângă noi. În mod providențial, Sanctuarul a beneficiat tot timpul, de-a lungul istoriei sale, de oameni care au trăit spiritul sărăciei evanghelice și l-au împărtășit credincioșilor dornici și însetați de Dumnezeu. Cel pe care l-am cunoscut poate cel mai bine cu toții în ultimul timp și care a decis nu doar să slujească, ci să și trăiască aici, într-un autentic spirit de sărăcie este iubitul nostru părinte Jean Baptiste. Sunt convins, așa cum sunteți și voi, că ne privește, se bucură și celebrează împreună cu noi această sărbătoare. Pe urmele Mariei, el a trăit deja misterul Adormirii Maicii Domnului și acum prin îndurarea lui Dumnezeu, contemplează Fața Domnului și aude cuvintele Sale. A pictat pe icoane și în sufletele fiilor săi spirituali și a credincioșilor care l-au întâlnit, chipul lui Cristos, lăsând în viețile noastre parfumul spiritual al prezenței Maicii Sfinte și al sfinților. Împreună cu el, să ne rugăm Fecioarei Săracilor să ne învrednicească de un alt demn urmaș pentru acest minunat Sanctuar.

În această mare Sărbătoare și în acest loc, credincioșii pot astăzi beneficia de darul Indulgenței Plenare. Pentru aceasta este necesară spovada, astăzi sau câteva zile înainte ori după ziua sărbătorii, cuminecarea și rugăciunile următoare: Crezul, Tatăl nostru și Născătoarea de Dumnezeu, toate acestea recitate la intenția Sfântului Părinte.

Fecioara Săracilor să ne binecuvânteze cu harurile Sale și cu ocrotirea Sa de Mamă iubitoare!

Lăudat să fie Isus!

După terminarea Sfintei Liturghii s-a oficiat Sfințirea apei, cu consfințire la Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria, urmată de parastasul de pomenire pentru preoții care au ostenit la Cărbunari.

ACC