marți, 30 septembrie 2014

Papa Francisc: Satana prezintă lucrurile rele ca fiind bune cu intenţia de a distruge umanitatea

Satana prezentă lucrurile ca şi cum ar fi bune, dar intenţia sa este de a distruge omul, poate folosind motivaţii umaniste. Îngerii luptă împotriva diavolului şi ne apără – aceasta este în sinteză reflecţia Papei Francisc în predica la Sfânta Liturghie celebrată luni, 29 septembrie 2014, dimineaţă, în capela Casei Sfânta Marta din Vatican, în sărbătoarea sfinţilor Mihail, Gabriel şi Rafael, Arhangheli, citim în relatarea de pe situl Radio Vatican. Lecturile zilei prezintă imagini foarte puternice istorisite de profetul Daniel: viziunea slavei lui Dumnezeu, cu Fiul Omului – Isus Cristos – în faţa Tatălui; apoi de Sfântul Ioan, în Apocalips, care istoriseşte despre lupta arhanghelului Mihail şi a îngerilor săi împotriva Balaurului cel mare, “şarpele de la început, cel care se numeşte diavol şi Satana, cel care înşeală lumea întreagă”, dar care a fost doborât.
Este apoi Evanghelia după Sfântul Ioan, în care Isus îi spune lui Natanael: “Veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”. “Dar această luptă”, a spus Pontiful, “are loc după ce Satana încearcă să distrugă femeia care dădea naştere fiului. Satana încearcă întotdeauna să-l distrugă pe om: acel om pe care profetul Daniel îl vedea acolo, în slavă, şi despre care Isus îi spunea lui Natanael că va veni în slavă. Biblia ne vorbeşte de la început despre acest lucru: despre seducţia Satanei cu scopul de a distruge, poate din invidie. În Psalmul 8 se citeşte: ‘Tu l-ai făcut pe om mai presus de îngeri’, iar marea inteligenţă a îngerului nu putea suporta umilinţa ca o creatură inferioară să fie aşezată mai presus.”
De aceea, Satana încearcă să distrugă umanitatea şi pe noi toţi: “Multe proiecte, în afara propriilor păcatelor, numeroase proiecte de dezumanizare a persoanei umane sunt opera sa, pentru simplul fapt că-l urăşte pe om. Este viclean: aşa cum spune prima pagină din Cartea Genezei, este prefăcut. Prezintă lucrurile ca şi cum ar fi bune, însă intenţia sa este să distrugă. Iar îngerii ne apără. Îl apără pe om şi îl apără pe Omul-Dumnezeu, pe Omul superior – pe Isus Cristos, cel care este perfecţiunea umanităţii… De aceea, Biserica îi onorează pe îngeri, căci vor fi în slava lui Dumnezeu – sunt în slava lui Dumnezeu – pentru că apără marele mister ascuns de Dumnezeu: Cuvântul întrupat.”
“Îndatorirea poporului lui Dumnezeu este de a păzi în rândul său prezenţa omului Isus” pentru că “este cel care dă viaţă tuturor oamenilor”. În schimb, în proiectele sale de distrugere, Satana inventează “explicaţii umaniste” care se îndreaptă de fapt “împotriva omului, împotriva umanităţii şi a lui Dumnezeu”. “Lupta este o realitate cotidiană, în viaţa creştină: în inima noastră, în viaţa şi în familia noastră, în popoarele şi în bisericile noastre… Dacă nu luptăm vom fi învinşi. Însă Domnul a dat această misiune în special îngerilor: misiunea de a lupta şi a de a învinge. Iar cântul final din Apocalips, după această luptă, este foarte frumos: ‘Iată, acum a venit mântuirea, tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! Căci a fost izgonit învinuitorul, cel care îi acuza zi şi noapte’.”
La finalul predicii, Pontiful a îndemnat să ne rugăm la arhanghelii Mihail, Gabriel şi Rafael şi să recităm “acea rugăciune antică, dar foarte frumoasă, către arhanghelul Mihail, pentru a continua lupta în apărarea misterului cel mai mare al umanităţii: Cuvântul care s-a făcut Om, a murit şi a înviat. Aceasta este comoara noastră. Fie ca arhanghelul să continue să lupte pentru a o păzi. Să spunem împreună invocaţia către Arhanghelul Mihail (o versiune scurtă a rugăciunii scrise de Papa Leon al XIII-lea): ‘Sfinte Mihail arhanghele, apără-ne în luptă, ocroteşte-ne împotriva răutăţii şi curselor Diavolului; ne rugăm cu smerenie ca Dumnezeu să-l pedepsească; iar tu, prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea dumnezeiască, aruncă-l în Iad pe Satana şi pe celelalte duhuri rele, care rătăcesc prin lume căutând să ruineze sufletele. Amin.'”