miercuri, 10 septembrie 2014

Reîntoarcerea la vestea cea bună

Vă facem cunoscut apariția volumului Reîntoarcerea la vestea cea bună. Mici răsfrângeri ale unei mari lumini(Meditaţii la Evangheliile duminicilor, publicate pe site-ul e-communio.ro) a Preasfinţiei Sale Claudiu Lucian Pop, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

În prefața cărții, semnată de Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă, descoperim o descriere a cărții:

"Reunind meditaţii la Evangheliile duminicilor, publicate pe pagina web a Curiei arhiepiscopale greco-catolice de la Blaj (e-communio.ro), cartea Preasfinţiei Sale Episcopul Claudiu ne aminteşte că Evanghelia este Bună Vestire doar pentru cine învaţă să descopere că are nevoie de ea. Şi, de aceea, este o preţioasă mărturie. Sunt pagini care vorbesc, în primul rând, de prietenia interioară cu Isus, spunând cât de mare e dragostea lui Dumnezeu pentru om, amintind, iarăşi şi iarăşi, că viaţa creştină nu este o existenţă apretată de formalităţi.

Într-o epocă de persecuţie pentru spiritul creştin ca aceasta pe care o trăim astăzi, într-un timp presărat cu asperităţi şi disensiuni chiar şi în sânul Bisericii universale, ne descoperim adesea lipsiţi de simţul sobrietăţii şi al datoriei. În acest sens, paginile prezentei cărţi ne ajută să ne simţim mai liberi şi mai deschişi faţă de speranţa în puterea dragostei şi iertării lui Hristos şi, prin urmare, faţă de... viitor. Cu atât mai mult cu cât trebuie să reînvăţăm a ne bucura pentru darurile care vin de la Părintele luminilor şi să fim recunoscători că atitudinea creştină începe de la prezentul „veşnic” în care Dumnezeu ne vorbeşte, pentru a ne pregăti la întâlnirea faţă la faţă cu El.

Mulţumesc Preasfinţiei Sale pentru faptul de a fi pus sub egida comunităţii greco-catolice din Bucureşti un cuvânt de speranţă şi bun simţ, adresat cititorului „de bună voire” de pretutindeni." 


Preasfinţitul Claudiu Lucian POP este episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Greco-Catolice de la Blaj (8 decembrie 2011).
Este doctor în teologie al Universităţii "Gregoriana" din Roma (2006).
Hirotonit preot în 23 iulie 1995.
Între anii 1997-1999 este preot-vicar la parohia bisericii greco-catolice din Roma "Preasfântul Mîntuitor" (Coppelle).
Între 1999 şi 2001 a fost vice-rector al Misiunii Greco-Catolice din Paris, iar din 2001 până în 2007, rectorul aceleiaşi instituţii.
Între 2007 şi 2011 a fost rector al Colegiului Pontifical "Pio Romeno" din Roma.