miercuri, 1 august 2012

…Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce i le cer!

Matei 7.11

Noi avem un Dumnezeu bun, de la care putem aştepta numai lucruri bune. El nu va da niciodată o piatră unuia dintre copiii Săi, care cere o pâine. Dacă totuşi ne-am înşelat în gândurile noastre şi am cerut ceva de la Dumnezeu, care ar fi comparabil cu o piatră, ne va da El atunci „această piatră“? Nu, ci El ne va da mai degrabă pâinea, pe care n-am cerut-o, dar care este bună pentru noi.

Inima şi mâna lui Dumnezeu sunt larg deschise faţă de noi. Dar să nu uităm: dacă cerem ceva de la El, nu ne va putea da altceva decât ceea ce corespunde naturii Sale.

În Iacov 4.2, 3 sunt numite două motive pentru care nu primim ceea ce vrem: „Nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.“ Prima cauză este foarte simplă: nu cerem. Dumnezeu doreşte să-i prezentăm în rugăciune problemele şi nevoile noastre. A doua cauză este: cerem rău, adică cerem lucrurile rele, care ne-ar dăuna. Probabil, noi vedem altfel lucrurile decât Dumnezeul şi Tatăl nostru, dar El doreşte să ne dea numai lucruri bune.

De aceea să cerem de la Dumnezeu ce este bun, adică ceea ce este spre binele sufletelor noastre, spre folosul spiritual al familiilor noastre şi spre zidirea tuturor fraţilor noştri. Atunci vom experimenta adevărul promisiunii Domnului: „Oricine cere, primeşte!“

Sursa: http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna/2012-01-12?mini=meditatii-zilnice%2Fsamanta-buna%2F2012-01

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu