duminică, 27 noiembrie 2011

Cuvântul sculptează!

27 Noiembrie – Avariţie şi viclenie

Un orb ascunsese o anumită cantitate de bani la poalele unui copac, într-un ogor proprietate a unui ţăran bogat. Se întoarse la puţin timp după aceea pentru a se asigura că era acolo dar găsi locul gol.

Simulând o întâlnire întâmplătoare, orbul îi spuse bogatului:

-«Vreau să-ţi cer un sfat. Am o cantitate de bani ascunsă într-un loc sigur. Acum am adunat o altă cantitate la fel de mare şi sunt în cumpănă: să-i ascund împreună cu ceilalţi sau într-un loc diferit. Ce mă sfătuieşti?»

-«Dacă locul cel dintâi este aşa de sigur» – răspunse bogatul – «ar fi mai chibzuit să pui acolo toţi banii tăi.»

Abia s-au despărţit că ţăranul bogat alergă şi puse înapoi banii în locul de unei îi furase. Apoi sosi orbul şi-şi recuperă ceea ce era al său.

Viclenia orbului faţă în faţă cu avariţia bogatului.

Dacă am fi atât de vicleni şi sârguincioşi cu bunurile veşnice după cum suntem cu bunurile vremelnice am fi sfinţi. Mântuitorul, îndurerat, spune plângându-se: „Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi decât fiii luminii” (Luca 16,8).

Este bine să nu uităm că bunurile Cerului valorează mai mult decât cele ale pământului. Cum mă îngrijesc de ele? Câtă atenţie le dedic?

Sursa: A vorbi cu Isus de pe www.pastoratie.ro