duminică, 8 noiembrie 2015

O importantă mărturie despre Euharistie

Sursa inspirației episcopului Fulton Sheen? O copilă chineză
Cu câteva luni înainte să moară, episcopul Fulton J. Sheen a fost intervievat de televiziunea națională: ”Preasfințite Sheen, mii de persoane din întreaga lume sunt inspirați de d-voastră.  D-voastră de la cine v-ați inspirat? Poate de la vre-un papă?
Episcopul a răspuns că cea mai mare sursă de inspirație nu a fost un papă, un cardinal sau un episcop, și nici măcar un preot sau o soră, ci o copilă chineză de 11 ani.
A explicat că atunci când comuniștii au luat puterea în China au arestat un preot, lângă o biserică. Preotul privea înspăimântat de la fereastră cum comuniștii intrau în biserică și se îndreptau spre sanctuar. Plini de ură, au profonat taberbnacolul și au luat potirul aruncându-l la pământ, rupând ostile consacrate.
Fiind o perioadă de persecuție, preotul știa exact câte ostii sunt în potir: 32.
Când comuniștii s-au retras, probabil nu au văzut sau nu au dat atenție unei copile, care rugându-se în partea din spate a bisericii, a văzut tot ceea ce s-a întâmplat. Seara micuța s-a întors și, într-un moment în care gardianul nu era atent, a intrat în biserică. Acolo a făcut o oră sfântă de rugăciune, un act de iubire pentru răul ce a fost comis. După ora de rugăciune sfântă, intră în sanctuar, se pune în genunchi și, închinându-se, primește pe limbă pe Isus în Sfânta Împărtășanie (la acea vreme laicilor nu le era permis să atingă Euharistia cu mâinile).
Fetița a continuat să vină în fiecare seară, rugându-se câte o oră sfântă și primindu-l pe Isus în Sfânta Împărtășanie. În cea de-a treizecea noapte, după ce a consumat ostea, din întâmplare a făcut gălăgie atrăgând atenția gărzii, care a venit la ea, a prins-o și a lovit-o până a ucis-o.
La acest act de martiraj a asistat preotul, care demoralizat privea de la fereastra camerei sale transformată în celulă.
Când episcopul Sheen a ascultat acea întâmplare, inspirat fiind a promis lui Dumnezeu că va face o oră sfântă de rugăciune în fața lui Isus din Sfântul Sacrament în fiecare zi până la sfârșitul vieții. Dacă acea copilă a dat mărturie cu propria viață prezenței reale a Salvatorului în Sfântul Sacrament, episcopul s-a simțit obligat să facă la fel. Unica sa dorință era să atragă lumea la Inima înflăcărată a lui Isus în Sfântul Sacrament.
Micuța l-a învățat pe episcop adevărata valoare și zelul care trebuie să-l avem pentru Euharistie; cum credința poate să se suprapună peste orice frică și cum adevărată iubire pentru Isus în Euharistie transcede propria viață.
O sugestie...
RUGĂCIUNE DE RECITAT ÎNAINTE DE ÎMPĂRTĂȘANIE (a Sf. Toma de Aquino):
Atotputernice, veșnice Dumnezeule, iată, mă apropii de sacramentul Fiului tău Unul-născut, Domnul Isus Cristos: mă apropii ca un bolnav de medicul său, care îi redă viața, ca un păcătos de izvorul milostivirii, ca un orb de lumina splendorii veșnice, ca un sărac și un nevoiaș de Domnul cerului și al pământului.....”
RUGĂCIUNE DE RECITAT DUPĂ ÎMPĂRTĂȘANIE (a Sf. Toma de Aquino)
Îți mulțumesc, Doamne, Părinte atotputernic, veșnic Dumnezeu, că ai binevoit să mă îndestulezi pe mine, păcătosul și nevrednicul Tău serv, cu Scumpul Trup și Sânge al Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos, prin nici o vrednicie a mea, ci numai prin bunăvoința milostivirii Tale.
Te rog ca această împărtășanie să nu-mi fie o vină spre pedeapsă, ci o mijlocire mântuitoare spre iertare. Să-mi fie spre întărirea credinței și drept scut al bunăvoinței. Să-mi fie spre dezrădăcinarea viciilor mele, spre strivirea poftelor rele și necurate, spre sporirea dragostei și a răbdării, a smerenei și a ascultării, spre apărarea puternică împotriva curselor tuturor vrăjmașilor, atât văzuți cât și nevăzuți; spre liniștea desăvârșită a tuturor patimilor trupești și sufletești; spre puternica unire cu singurul și adevăratul Dumnezeu și spre dobândirea fericită a scopului de pe urmă al vieții mele. Și te rog să fii bun să mă duci pe mine, păcătosul la acel ospăț nespus, unde, cu Fiul Tău și cu Spiritul Sfânt, pentru Sfinții Tăi ești lumină adevărată, săturare deplină, bucurie veșnică, plăcere și fericire desăvârșită. Prin Același Cristos Domnul nostru. Amin

Traducere: AMR


Sursa:aleteia.org