Despre mine...


VESTEMEAN Emil-Ciprian (n. 1 august 1985, Blaj, jud. Alba), teolog


STUDII: Şcoala cu clasele I-VIII „Toma Cocişiu”, Blaj (1993-2001); Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, Blaj (2001-2005); Facultatea de Teologie pastorală Greco-Catolică, Departamentul Blaj, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2005-2009), lucrarea de licență: „Apostolul tineretului Ioan Ovidiu Suciu (1907-1953)”, coordonatori Conf. univ. Dr. Pr. Ioan Mitrofan și Dr. Pr. Anton Rus. Studii de master, specializarea „Teologia pastorală în comunitățile ecleziale” din cadrul aceleași facultăți (2009-2011), lucrarea de dizertație: „Coordonatele mărturisirii și chipul îndrumătorului spiritual”, coordonator Conf. univ. Dr. Pr. Ioan Mitrofan. ACTIVITATE: Primele încercări literare datează din clasele de gimnaziu, pe care le-a făcut cunoscute prin intermediul unor emisiuni radiofonice la Radio 1 Blaj și în paginile revistei „Unirea”, redactor Pr. Sorin Catrinescu. Preocupat de formarea cultural-spirituală a tinerilor blăjeni, licean fiind și mai târziu ca student teolog, a organizat întâlniri în cadrul organizației fondate de el (A.T.C.B. – Acțiunea tinerilor creștini din Blaj, 2004). A realizat sub titulatura „Copiii Blândului Isus”, studii de cateheză cu grupuri de copii din clasele primare. Activează în cadrul Cenaclul literar „Fântâni ale Darurilor” sub egida ASTRA, Despărțământul „Timotei Cipariu”, Blaj și s-a implicat în organizarea și desfășurarea unor activități culturale ale Asociațiunii la Blaj și în alte localități. A fost redactorul șef al revistei MOD (2009-2011), cu dorința de-a atrage spre un cadru organizat tinerii cu talent literar. A colaborat cu radio Blaj la realizarea emisiunii cultural-religioase: „Te salut din inimă, Mică Romă!” A debutat editorial cu volumul Natura creație și dar al lui Dumnezeu (2004). Cunoscut ca un om dedicat scrisului, a publicat până în prezent doisprezece cărți. Continuă cercetările despre viața și activitatea Episcopului martir Ioan Ovidiu Suciu și are în proiect publicarea altor volume. APARTENENȚA: A.T.C.B. (membru fondator și coordonator, 2004-2009); ASTRA - Despărțământul „Timotei Cipariu”, Blaj (2005). CĂRȚI (selectiv): Câteva clipe… din (în) trecut, poezii, Ed. Buna vestire, Blaj, 2008; Coordonatele mărturisirii și chipul îndrumătorului spiritual regăsite la Pr. Ștef Ștefan Bernard A.A., biografie spirituală, Ed. Surorile lauretane, Baia Mare, 2011; Iubind… respiri viața!, poezii, Ed. Surorile lauretane, Baia Mare, 2011; Amator juventutis – Episcopul martir Ioan Suciu, biografie, Ed. Surorile lauretane, Baia Mare, 2012. REFERINȚE: Dicționarul culturii și civilizației populare, coord. Silvia Pop, ed. Astra Blaj, 2011; activitatea sa a fost prezentată la radio Blaj și TVR Cluj (2011); TVR 2 (2012).

Info din: Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Oameni de ieri și de azi ai Blajului, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, pp. 574-575.

E-mail: cipriandeblaj@yahoo.com