marți, 24 mai 2011

100 de puncte fierbinţi din Istoria Bisericii

Editura Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi anunţă apariţia, în colecţia “Istoria Bisericii”, a cărţii “100 de puncte fierbinţi din Istoria Bisericii”. Lucrarea este o colecţie de articole adunate de studenţii din cadrul grupului “Resurrection”, care prezintă 100 de subiecte tratate în mod sintetic, cu o cronologie precisă, o apreciere istorică ce ţine cont de ultimele cercetări, cu întrebări care conduc la meditaţie, aflăm de pe ITRC.ro. Cartea, tradusă din limba franceză de pr. Ioan Bişog, propune episoade cunoscute şi mai puţin cunoscute, fiind alese perioade tulburi ale istoriei Bisericii şi probleme delicate. Afirmaţiile făcute sunt o mărturie curajoasă despre credinţa pe care marii autori o nutresc cu privire la Biserică.

Fiecare articol este împărţit în cinci paragrafe: “Datele”, care furnizează datele şi evenimentele esenţiale ale momentului propriu-zis supus analizei; “Evenimentul”, care are drept obiectiv plasarea acestuia în contextul său istoric, descriind liniile de forţă ale derulării sale; “Problematica”, în care este exprimată aprecierea teologică adecvată problemelor supuse analizei; “Întrebări”, care îi permit cititorului să îşi prelungească meditaţia, stimulându-l la comparaţii extraordinare, şi “Bibliografie”, care oferă cititorului mijlocul de a se informa asupra problemei. Articolele sunt aranjate în ordine cronologică, fiind împărţite în perioade precum: Originile Bisericii; Timpul persecuţiilor; Secolul de fier; Renaşterea şi Reforma protestantă; Timpul revoluţiilor; Secolul al XX-lea.

Printre temele expuse se numără: “De la apostoli la episcopi” (creşterea comunităţilor şi creşterea membrilor ierarhiei odată cu moartea apostolilor: Biserica reprezintă o creştere organică), “Biserica şi sinagoga” (discrepanţa dintre creştinismul timpuriu şi tradiţiile religioase iudaice, cu toate că există o continuitate profundă cu tradiţia Vechiului Testament), “Criza gnostică” (necesitatea unui crez, care să facă explicite afirmaţiile esenţiale ale credinţei şi care să servească pentru evitarea oricărei interpretări reductive), “Prestigiul Succesorului lui Petru” (rolul Papei în Biserică, principiul petrin al Papei Leon cel Mare), “Conciliul împotriva Papei” (criza papalităţii în timpul Conciliului de la Konstanz), “Sfârşitul statului pontifical” (înverşunarea Papei Pius al IX-lea în menţinerea puterii sale politice şi scăderea puterii civile a Papei), “Începuturile ecumenismului” (impulsul dat de Papa Ioan al XXIII-lea, de Conciliul Vatican I şi de Papa Paul al VI-lea efortului de refacere a unităţii Bisericii).

Sursa: vedeţi aici http://www.catholica.ro/2011/05/21/100-de-puncte-fierbinti-din-istoria-bisericii

Cuvântul sculptează!

24 Mai – Nebun raţional

Un vizitator într-un spital de nebuni îi întreba pe diverşi indivizi internaţi motivul pentru care se aflau acolo. În cele din urmă, îl întrebă pe unul dintre ei:

-«Dumneavoastră, de ce sunteţi aici?»

-«Foarte simplu», răspunse, «pentru că nu mă lasă să ies.»

Ceea ce nebunul spunea era adevărat. Însă nu spune tot adevărul. Nu spune de ce nu este lăsat să iasă.

Se spune că adevărul pe jumătate este cea mai mare minciună. Ceea ce spunem, oricui am spune, trebuie să fie adevărat, întrucât toţi avem dreptul de a nu fi minţiţi. Însă nu avem dreptul de a şti totul despre toţi. Există ceva sacru, intimitatea fiecăruia, la care nimeni nu are dreptul şi, de asemenea, nu avem obligaţia de a o face cunoscută dacă nu vrem.

Intimitatea o facem cunoscută celor intim apropiaţi şi o facem pentru că vrem aceasta, în mod liber. Cel care îşi dezvăluie intimitatea oricui, o face pentru că o preţuieşte puţin şi, desigur, nu greşeşte, întrucât, într-adevăr valorează puţin.

Sinceritatea constă în a spune ceea ce trebuie să spunem şi cui trebuie să spunem.

Sursa: A vorbi cu Isus de pe www.pastoratie.ro