duminică, 3 noiembrie 2013

Pr. Brett A. Brannen: Spre mântuirea a mii de suflete

Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti anunţă apariţia cărţii “Spre mântuirea a mii de suflete”, cu subtitlul “Ghid pentru discernerea vocaţiei la preoţia diecezană”. Cartea are peste 400 de pagini, format A5, costând 30 de lei. Autorul, pr. Brett Brannen, a slujit timp de şase ani ca vicerector al Seminarului Mount St. Mary din Emmitsburg, Maryland. Este preot al Diecezei Catolice de Savannah, Georgia (SUA), unde a lucrat ca responsabil cu vocaţiile timp de zece ani. În prezent slujeşte ca paroh al Bisericii Most Blessed Sacrament Catholic Church din oraşul Savannah. Cităm în continuare din nota la ediţia în limba română.
Această carte este scrisă de un preot catolic american. Ea a văzut pentru prima dată lumina tiparului în anul 2010, când în Biserica Catolică din lumea întreagă s-a celebrat Anul Preoţiei. La momentul în care a fost scrisă, autorul ei intenţiona să se adreseze strict catolicilor americani. Totodată însă, încă de la lectura primelor pagini devine evident că atât autorul, cât şi subiectul tratat aparţin întru totul Bisericii Universale. Lucru confirmat de faptul că în cei trei sau patru ani care s-au scurs de la prima ediţie, pe măsură ce cartea a început să circule, devenind cunoscută, autorul a primit cereri de traducere şi publicare din Asia, America de Sud şi Europa. Astfel a apărut în 2011 a doua ediţie, cu caracter internaţional. Astăzi, datorită abordării sale extrem de practice şi realiste, cartea a devenit manual de referinţă şi o lectură aproape obligatorie – în SUA – pentru cei care îşi discern o chemare la preoţie, şi nu numai.
Prezenta ediţie în limba română a redat în cea mai mare parte informaţia cuprinsă în “ediţia internaţională”, preluând în acelaşi timp şi o parte din informaţiile suplimentare din ediţia pentru SUA. Deşi acestea din urmă se aplică mai ales în Diecezele americane, am decis să le păstrăm ca o ilustrare a varietăţii şi totodată a universalităţii Bisericii Catolice. Acolo unde a fost cazul, am adăugat în note la subsol date şi precizări referitoare la situaţia din România. “Orice om – spune un proverb arab – are nevoie în viaţa sa de un profet care să îi spună adevărul cu dragoste”. Părintele Brannen ştie să vorbească atât inimii, cât şi intelectului şi voinţei, eliberându-le pentru a putea lua, în linişte, hotărârea cea bună.