vineri, 21 februarie 2014

Iubirea dintre ei... cei doi vor fi una...

Credinţa face totul posibil;
dragostea face totul uşor.

Ş
i a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să‑i facem ajutor potrivit pentru el“. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le‑a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa că toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru el nu s‑a găsit un ajutor potrivit. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut‑o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus‑o la el. Şi a zis Adam: „Iată aceasta‑i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup“[1].
Dumnezeu, după cum vedem din versetele de mai sus, a creat bărbatul şi femeia, de aceea prieteniile cu persoane de sex opus[2], nu sunt rele atâta timp cât se află în concordanţă cu legile divine şi nu se caută plăcerile trupeşti; devin periculoase când sunt bazate pe calităţi externe: frumuseţe, voce, surâs, eleganţă etc., şi nu pe calităţi spirituale, care dăinuiesc pentru eternitate, deoarece adevărata frumuseţe stă în curăţia inimii! Frumuseţea sufletească se răspândeşte ca o lumină misterioasă asupra frumuseţii fizice[3].
Farmecul este înşelător şi frumuseţea este deşartă[4]. Totul trece, frumuseţea trupească este o floare trecătoare dar sufletul dacă este curat, devine un crin veşnic de care Dumnezeu se bucură şi‑l ocroteşte. El vrea pe pământ o grădină plină cu crini. Nu ai vrea şi tu să creşti în grădina Lui?
Iubirea este ceva firesc, dacă te îndrăgosteşti de cineva devii altfel, depinzi într‑un anume fel de acea persoană, fără ea te simţi neputincios/ă. Atenţie, în astfel de cazuri nu numai că îţi poţi face rău, dar poţi deveni „marionetă“, adică persoana iubită se poate folosi de tine în scopuri proprii. Însă ca suflete căutătoare şi iubitoare de Dumnezeu, va trebui să ne controlăm simţurile şi gândurile ca nu cumva din neatenţie, mai ales a trupului, care este înclinat spre deşertăciune, să cădem în păcat. Fii stăpân pe pasiunile tale, ca să nu ajungă ele stăpâne pe tine![5]
A iubi înseamnă să ieşi din tine şi să trăieşti în celălalt ca şi cum ai trăi în tine! Iubirea, după Sfântul Ioan Gură de Aur, „este bucuria de a face altora bucurie“, adică, este „o adevărată slujbă pentru Dumnezeu“[6]. Sau dacă l‑am cita pe Dostoevski, am spune că „dragostea îi face pe oameni să se simtă egali“. Aşadar, iubirea este un fragment de infinit căzut pe pământ, deoarece viaţa fără dragoste este o umbră a lucrurilor care ar putea fi.

Și oare în ce piesă iubirea încearcă să treacă granițele dacă nu în Romeo și Julietawww.masca.ro/teatru/romeo-si-julieta/ și www.facebook.com/masca.teatru[1] Geneză 2, 18‑24.
[2] Aici am vrea să precizăm că dacă se caută un partener de viaţă, legea divină să fie temelia acelei relaţii cu gândul mereu la căsătorie. Credem că acest fapt îi va ajuta pe cei doi să nu profite unul de celălalt. Adică, exact ca într‑o căsnicie, nici unul nu profită de celălalt, ci se corectează, completează şi edifică, conştienţi fiind că Domnul le va fi judecător. „O căsnicie bună este aceea în care fiecare îi încredinţează celuilalt rolul de paznic al solitudinii sale.” (Rainer Maria Rilke).
[3] Victor Hugo (1802‑1885), reprezentant al romantismului.
[4] Proverbe 31, 30.
[5] Epictet (cca. 50 – cca. 138), Manual.
[6] Sfântul Ciprian (210‑258).